Jedną ze specyficznych usług, jaką świadczymy klientom są szkolenia informatyczne. Nasza kadra wdrożeniowo-szkoleniowa ma bardzo bogate doświadczenie dydaktyczne w zakresie szkoleń informatycznych. Główną techniką stosowaną przez nas są szkolenia przywarsztatowe z pojedynczymi użytkownikami lub małymi grupami. Na zamówienie klientów instytucjonalnych przygotowujemy specjalne szkolenia dla grup osób z programem przygotowywanym według sugestii zleceniodawcy. Wykonujemy je na miejscu u klienta lub w wynajmowanych nowoczesnych pracowniach komputerowych.
Zakres takich szkoleń może obejmować zagadnienia od podstaw informatyki i obsługi komputera PC do bardzo specjalistycznych szkoleń z wąskich zagadnień merytorycznych. Program uzgadniany jest ze zleceniodawcą.
Podczas każdego szkolenia obok zaplanowanych w programie treści staramy się wykształcić u słuchaczy tzw. intuicję informatyczną i przekazać jak najwięcej kultury informatycznej.

Ważną częścią naszej działalności szkoleniowej są szkolenia z zakresu Ochrony Danych Osobowych prowadzone dla klientów, u których wdrażamy Polityki Bezpieczeństwa oraz dla pozostałych zainteresowanych klientów.