1. SIECI KOMPUTEROWE – PO CO?
Coraz większa liczba firm i urzędów zinformatyzowała większość odcinków prac administracyjnych. Co raz częściej zadawanym pytaniem jest pytanie o możliwość migracji danych pomiędzy modułami systemów, współdzielenia danych i jednoczesnego korzystania z danych przez wielu użytkowników. Pojawiły się na rynku oprogramowania aplikacje adresowane do kadry zarządzającej spinające dane z wielu modułów, umożliwiające przejrzystą wizualizację zagregowanych danych finansowych i innych.
Aby można mówić o budowie takich systemów informatycznych musimy je oprzeć o lokalną sieć komputerową LAN. Dodatkowym argumentem przemawiającym za budową systemów informatycznych o sieć LAN jest możliwość współdzielenia i lepszego wykorzystania zasobów sprzętowych oraz możliwość zapewnienia wyższego reżimu bezpieczeństwa systemu informatycznego.


2. INSTALACJA OKABLOWANIA SIECI
Okablowanie to podstawowa i najdroższa do wykonania część infrastruktury technicznej sieciowego systemu informatycznego. Aby komputery mogły współdzielić dane i sprzęt dostępny w przyszłej sieci konieczne jest połączenie wszystkich urządzeń „kabelkami”.
Najczęściej obecnie stosowanym podejściem do budowy okablowania jest budowanie tzw. sieci quasi-strukturalnych. Rozwiązanie opiera się na założeniach: każde stanowisko pracy, na którym pracuje komputer lub jest przewidywany zaopatrujemy w 3 gniazda abonenckie – komputer + telefon + tzw. nadmiar (np. drukarka z interfejsem sieciowym). Takie podejście powoduje łatwość konfigurowania sieci pod potrzeby „przemieszczających się” po budynkach użytkownikach systemu teleinformatycznego. Zmiana miejsca instalacji konkretnego PC lub numeru telefonu wiąże się z prostą czynnością zmiany krosowania na szafie okablowania strukturalnego.
Firma nasza wykonuje prace projektowe z zakresu budowy sieci komputerowych, kosztorysy budowy okablowania małych i średnich budynków oraz wszelkie roboty wykonawcze.
Oddawane do użytku sieci wykonywane są w tzw. 5 lub 6 kategorii, są bardzo estetyczne i funkcjonalne oraz poddane są sprawdzeniu i wymaganym testom i pomiarom.

3. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA SERWERÓW SIECIOWYCH
Naszym klientom proponujemy różnorodne rozwiązania w warstwie oprogramowania sieci komputerowych. Dla rozwiązań administracyjnych i biznesowych sugerowanymi przez naszą firmę rozwiązaniami są serwery Microsoft w różnorodnych wersjach i modelach sprzedaży licencji. Dla niektórych specjalistycznych rozwiązań możemy zaproponować systemy sieciowe oparte o odpowiednie dystrybucje UNIXa/LINUXa.
Rozwiązanie sieci proponowane naszym klientom, jak w każdej płaszczyźnie budowy systemów informatycznych, oparte jest o analizę potrzeb, możliwości klienta oraz wymogów środowiska pracy stawianymi przez używane aplikacje.


4. ADMINISTROWANIE SIECIAMI KOMPUTEROWYMI
Jedną z usług proponowanych naszym klientom w ramach umów serwisowych jest administrowanie zasobami sieci komputerowych. Istnienie dedykowanego serwera w sieci wiąże się z koniecznością okresowego wykonywania pewnych czynności administracyjnych. W zależności od zastosowanego rozwiązania, ilości stacji roboczych, stopnia zaawansowania informatycznego użytkowników i innych czynników indywidualnych dobierana jest liczba niezbędnych godzin administrowania zasobów sieciowych.