Sławomir Laskowski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; Wydział Matematyki i Informatyki; Metody numeryczne i programowanie, Studia Podyplomowe – Zarządzanie – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu – dyrektor PHU „SELCOM” – całokształt działań informatycznych z naciskiem na obsługę oprogramowania firmy RADIX: wersje DOS i SQL. oraz firmy INSERT (dyplomowany serwisant); Ochrona danych osobowych, Internet, serwis urządzeń fiskalnych

Ewa Laskowska

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; Wydział Matematyki i Fizyki; Metody numeryczne i programowanie, Studia Podyplomowe – Rachunkowość – Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Certyfikat Księgowy wydany przez Ministra Finansów – pełnomocnik – działania organizacyjno-finansowe, zaopatrzenie w materiały eksploatacyjne, Oprogramowanie WAPRO, INSERT, ARISCO i RADIX: wersja DOS i SQL i ich współpraca z Programem Płatnika ZUS, Elektroniczne rozliczenia z ZUS

Piotr Książczak

 Szef serwisu instalacja i zarządzanie systemami rodziny Windows Server i MS SQL, wsparcie użytkowników

Marcin Kopczyński

Przyjmowanie zgłoszeń awarii od użytkowników, realizacja zamówień sprzętu i materiałów eksploatacyjnych, wdrażanie oraz przeglądy kas fiskalnych

Marcin Szymański

Naprawy sprzętu komputerowego, peryferyjnego,  instalacji systemów operacyjnych, wsparcie użytkowników

Krzysztof Byczkowski

Wdrożenia urządzeń sieciowych oraz zarządzanie systemami kopii zapasowej, wsparcie użytkowników

Milena Hernes

Ochrona danych osobowych, przygotowanie dokumentacji dot. RODO

Mateusz Zarzycki

Przyjmowanie zgłoszeń awarii od użytkowników, realizacja zamówień sprzętu i materiałów eksploatacyjnych, wdrażanie kas fiskalnych